Regulamin dla naszych gości

Szanowni Państwo, regulamin określa warunki rezerwacji oraz wynajmu naszych chatek.

 

 

 1.  Rezerwacji można dokonać wysyłając e -mail na adres wypoczynekpieniny@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 601080790, lub 668148579 podając następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon, termin pobytu i ilość osób. Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji, zobowiązani są Państwo do 7 dni do dokonania wpłaty zadatku w wysokości od 100 zł ( kwota zadatku ustalona jest w zależności od wartości pobytu ) na numer rachunku podany w e-mail do Państwa. Wpłata zadatku i dokonanie rezerwacji oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 

Odwołanie rezerwacji
 1. Odwołanie rezerwacji bez ponoszenia kosztów przez Państwa jest możliwe w terminie 30 dni przed planowanym przyjazdem do nas. W przypadku pobytów w okresie Wakacji, Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten ulega zwiększeniu do 60 dni.
 2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 30  dni przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% opłaty za cały pobyt.
 3. Możemy dokonać potrącenia odstępnego, o którym mowa w pkt 2 z kwotą zadatku za pobyt.

 

Płatności za pobyt
 1. W dniu przyjazdu regulują Państwo opłatę za pobyt po potrąceniu wpłaconego uprzednio zadatku.
 2. W dniu przyjazdu możemy pobrać kaucję w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.
 3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi. Możemy zmienić termin pobytu.

 

Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie
 1. Doba w naszych domkach zaczyna się o godz: 15:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd).
 2. Zakwaterowanie następuję w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy. Wykwaterowanie następuje w domku w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
 3. Wciągu godziny po przyjedzie dokonujecie Państwo odbioru domku tzn. sprawdzacie wszelkie urządzenia np. kuchenkę, ekspres do kawy, meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń prosimy zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.
 4. Zobowiązujemy Państwa do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, wyniesieniu do wyznaczonego miejsca śmieci i ich posegregowaniu. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą za sprzątanie domku. Koszt posprzątania domku wynosi 100 zł.
 5. Przechowalnia sprzętu narciarskiego, rowerów znajduje się w budynku obok.

 

Zasady pobytu
 1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Z uwagi na drewniane podłogi prosimy także o zabranie ze sobą stosownego obuwia zastępczego, ewentualnie można korzystać z naszych jednorazowych pantofli.
 3. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez właściciela.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 5. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, właściciel uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 6. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn określonych w pkt 5, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 7. Do strefy wellness zabrania się wnoszenia szkła oraz korzystania z sauny i jacuzzi pod wpływem alkoholu.

 

Postanowienia końcowe
 1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem domku a wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
 3. Prosimy o oszczędzanie wody z uwagi na panującą suszę w regionie.
 4. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji. Zwierzątka także nie powinny zagrażać i przeszkadzać osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
 5. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem,a wynajmującym jest prawo polskie.

 

Życzymy Państwu udanego wypoczynku!